TKKD Trabzon ve Mersin şubelerimizin Etkinlikleri

TKKD  Trabzon ve Mersin şubelerimizin Pandemi döneminde yaptığı etkinlikler

ICW-ICF NEWS Letter da geniş yer buldu.

http://www.icw-cif.com/admin/bbs/board.php?bo_table=02_01

69 -71 ve 72 no lu news Letter

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden başlayarak, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar süren “Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Gün Aktivizm” kampanyasının bu yılki  Birleşmiş Milletler teması “TURUNCU DÜNYA!” idi.
Biz Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi olarak bu aktivizme destek vererek Kadına ve çocuğa şiddete karşı farkındalık oluşturmak istedik.
Kadınlara ve  çocuklara yönelik şiddet, küresel bir insan hakları sorunudur. Dünya, COVID-19 salgınını engellemek için getirilen önlemler nedeniyle evlerin içine kapanırken, raporlar kadına ve çocuklara yönelik şiddette endişe verici bir artış olduğunu gösterdi. Bu sorun  acil eylem gerektiren küresel bir sorundur.
Bu uluslararası günlerde cinsiyete dayalı şiddeti sonsuza dek ortadan kaldırmak için kadın erkek herkesi bu sorunla  mücadele etmeye  davet ediyoruz.Tüm dünya
kadınların  seslerine kulak vermeli ve toplumun her kesimi yaşanan cinsiyete dayalı şiddeti ortadan kaldırmak için çok daha fazla gayret göstermelidir.

Türk Kadınlar Konseyi Derneği
Trabzon Şubesi Başkanı
Çağla Sonat