KURUCULARIMIZ

KURUCULARIMIZ
Yıl : 1959

Adile Ayda Dışişleri Bak. Gn.Md.
 

Muazzez Arıoba

Muharrir
Ayhan Dürrüoğlu Resim öğretmeni
Esma Nayman Eski Seyhan mebbusu
Hilal Ülman  Bursa Milletvekili
Ayhan Timurtaş    Avukat       
Edibe Sayar Zonguldak milletvekili
Gaye Güntekin Dışişleri bakanlığında sekreter
Selma Erzen Emekli Sandığı Raportörü
Şeminur İnanç Avukat
Fahrünnisa Yetmen Divanı Muhasebat azası