HAKKIMIZDA

ICW ve ECICW  gibi
TKKD ‘ de politik olmayan  bir  sivil toplum örgütüdür .

Türk Kadınlar Konseyi Derneği 1959 yılında Ankara’da kurulmuştur.
Bakanlar Kurulu kararıyla “TÜRK” adını kullanma hakkı ve “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü kazanmıştır.
Genel Merkezi Ankara’da olan derneğimiz şubelerimiz ile hizmet vermektedir.
Amacımız Türk kadınlarının maddi ve manevi kalkınmasında dayanışmayı sağlamak,
Kadında; anne, eş, yurttaş ve kişi olmak bakımından bilinç ve sorumluluk duygularını uyandırmak ve geliştirmek.
Ayrıca insan hakları ve kadın-erkek eşitliği ile kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi konularında ülke genelinde yürütülen çalışmalara katılarak desteklemektir.


ICW- International Council of Women
Dünyada ağ kurmuş en büyük Uluslararası Kadınlar Konseyidir.
1888 de kuruluşundan bugüne dek ayakta kalmış, Birleşmiş Milletlerin de tanıdığı ve A Kategorisinde danışmanı olarak kabul ettiği
ICW , BM tarafından yapılan 4 Dünya Kadın Konferansına imza atmış , kadınların insan hakları için büyük mücadele vermiş bir kuruluştur. Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri , Asya ve Pasfik ülkeleri, Afrika ülkeleri Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde örgütlenmiştir . 80 in üstünde ülke ICW ya üyedir ve Ülkeler arası işbirliği ile projeler üretmiştir.
Avrupa Kadınlar Konseyi –
ECICW – 1961 de kurulmuş. Türkiye’nin devlet olarak üye olduğu Strasbourg ‘da ki Avrupa Konseyi ECICW – AVRUPA KADINLAR KONSEYİ’ ne stk olarak katılımcılık statüsü vermiş ve
50. yılını 2010 da Büyükadada ve 2011 yılında da Barselona’da,, toplantı ve seminerlerle kutlamıştır.
TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ ise 1959 da kurulmuş ve 1961 yılında Avrupa Kadınlar Konseyi’ne üye olmuş.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

FATMA İNAL : Genel Başkan
AYDANUR MURSAL  Başkan y.

SENGÜL GÜN    Başkan y.
ZEYNEP SARIİBRAHİMOĞLU  Başkan y.
NAZLI TÖRE: Gn. Sekreter
AYŞE TOPUZLU: Sayman
BETÜL TURAN

SEVGİ BOLAYIR

DENETİM KURULU

MERYEM TÜRKTEKİN

GÜLNUR CANDAN OYMAK

NEŞE GELGEÇ

TKD FEDERASYONU DELEGELERİ

ELÇİN ÇAVLAN

DUYGU ÖZTÜRK

ŞİMEL DENİZ ALDEMİR

ZEYNEP SARIİBRAHİMOĞLU


1960 yılında istanbulda toplanan Milletlerarası kadınlar konseyini
anma hatıra pulu

TKKD Türk kadınlar Konseyi Derneği istanbul şubesi, Milletlerarası Kadınlar Konseyi 16. toplantısını 1960 yılında istanbulda yapmıştır.
PTT Genel Müdürlüğü Milletlerarası Kadınlar Konseyi XVI Toplantısına istinaden hatıra pulu basarak yapılan çalışmanın önemini dünyaya yaymıştır.
Geçmişte yapılmış olan bu çalışmayı hatırlamak ve bilgiyi Türkiye çapında Kadın Dernekleri ile paylaşmak amacıyle sayfamızda yayınlıyoruz.


BÖLGELER  BAŞ KOORDİNATÖRLERİ

MÜBECCEL KAFKASLI

SÜHEYLA DİKER