ICW BAŞKANI JUNG SOOK KİM 8 MART 2021 BİLDİRİSİ

 

ICW BAŞKANI JUNG SOOK KİM 8 MART 2021 BİLDİRİSİ

 Uluslararası Kadın Konseyi (ICW-CIF), BM’in önerdiği 2021 Uluslararası Kadınlar Günü için  olan “ Liderlikte  Kadınlar “temasını   destekliyor ve gönülden benimsiyor: COVID-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak ”. ICW-CIF, 133 yıl önceki başlangıcından bu yana, kadınların güçlendirilmesinden, kadınların kendilerine yetmelerine, inisiyatif almalarına, statülerini ve refahlarını geliştirmelerine çalışıyor. Irk, renkveya inançtan bağımsız olarak her yerde kadınlar arasındaki anlayışı teşvik etmelerine yardımcı olmağa gayret ediyor.

Bununla birlikte, geçen yıl COVID-19 salgınının dünya çapında sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri ve kırılganlıkları ortaya çıkardığı unutulmamalıdır. Kriz dönemlerinde kadınların geçim kaynaklarının ve işlerinin erkeklerinkinden çok daha büyük risk altında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bunun üstesinden gelmek için, durum eşit bir gelecek yaratıcılığı elde etmek ve yeni olanaklar bulmak için topluluk direncinin ve koalisyon inşasının araştırılmasını gerektirir.
Bu, toplumun tüm kesimleri arasında güçlü bir ittifak gerektirir. Her şeyden önce, insanlara karşılıklı destek, kendi kendine yardım ve yetkilendirme yoluyla hayatlarını iyileştirmek için gerekli koşulları ve zorlukları karşılayacak araçlar verilmelidir. Ne yazık ki, kadınlar genellikle COVID-19’un getirdiği zorlukların üstesinden gelmede ön saflarda yer almalarına rağmen, çoğu zaman hükümet müdahaleleri cinsiyete duyarlı değildir ve kadınların karşılaştığı ek yükleri ele almak için yetersizdir. Bu nedenle hükümetlerin cinsiyet eşitliğini merkeze koyması çok önemlidir. Hükümet teşviki ve asıl amaçlarının  yeniden inşa eylemi olması gerekir.    COVID-19, etkili ve anında toplumun  tepkisi sağlamak için daha fazla finansman ihtiyacını vurguladı. Buna göre, politika yapıcıların sosyal ve ekonomik istikrar ve kısa zamanda büyümeyi güvence altına almaları , dayanıklılık ve kapsayıcı olarak yeniden inşaya girişmeleri , kadınların liderlik pozisyonlarındaki rolünü güçlendirerek eşit bir geleceğe ulaşmayı hedeflemelidirler. ICW-CIF, aynı kökleri paylaşan kadınlarda ,genetik olarak bulunan yaratma ve yaratıcılığın olduğunu bilerek, kadınları doğru fırsatı seçmeye, stratejileri analiz etmeye ve uygulamalarını  her zaman teşvik etmiştir..ICW-CIF, kadın liderlerin yalnızca normal koşullar altında değil, aynı zamanda pandemininempoze ettiği zor koşullar altında da toplumun her alanında büyüdüğünü görmeyi istiyor. Cinsiyet eşitsizliklerine meydan okumak için gerekli olan dönüştürücü ve normatif değişim, kadınların ve kadın liderliğindeki kuruluşların anlamlı katılımını ve dayanışmasını   gerektirir. COVID-19’dan öğrenilen içgörüleri dikkate alan ICW-CIF, üyelerinin ve destekçilerinin politika yapıcılara pandemiden ekonomik toparlanmanın sağlanmasında kadınların ekonomik gücünden  yararlanmalarını tavsiye eder .Ayrıca ICW – CIF  Cinsiyet ayrımı yapmaksızın büyümeyi desteklemede aşağıdaki alanlarda  yardımcı olmalarını talep ediyor.   -Kadın liderliğinin yaygınlığını ve kadınların karar alma sürecine katılımını hızlandırmak- Sosyal altyapıya ve aile dostu politikalara yatırım yapmak- Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması- Gelişmiş mesleki ve mesleki eğitim yoluyla kadınların işgücü yetkinliklerinin geliştirilmesindeki ilerlemelerin – Kadınların girişimcilik girişimlerini teşvik etmekBu, her zamankinden daha fazla, eşitliğe doğru hareketimizde sağlam bir şekilde ilerlemenin ve aynı zamanda pandeminin ağır etkisinin üstesinden gelmek için paha biçilmez bir destek sağlama zamanıdır. Bu, kadınların ilişki kurarken eşit haklardan ve fırsatlardan yararlanabilecekleri, kolaylaştırıcı ve hak temelli bir ortam yaratmak için önemli liderlik pozisyonlarındaki kadın sayısını artırarak ve kadın örgütlerinin uygulamalarında, politikalarında ve programlarında iyileştirmelerle gerçekleştirilebilir.  Sorumlu aktörler ve yenilikçiler toplumsal sorunları çözmede yardımcı olabilirler.

ICW BAŞKANI JUNG SOOK KİM