8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü

 

8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü

8 Mart ‘ı pandemi ortamında kutlamayı beklerken trajik bir insanlık dramı ile karşı karşıya kaldık. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ! Acı içinde mağdurlara dua ediyoruz.
Yaralı insanlar , ağlayan kadın ve çocukların feryatlarının resim ve filmleri ile burulduk. Pandemiden bu yana tüm dünya sağlık sorunları ile boğuşurken Rusya’nın arzu etmediğimiz bir savaşa girmesi üzerimize bir kabus gibi çöktü .Yüreğimizi derinden yaraladı. Aile içi şiddetle mücadele ederken ülkeler arası savaş aşırı şiddet ve saldırganlık yıkım ve ölüm getirdi. Ukrayna Kadın Konseyi Başkanı Lyudmyla Porpkhnyak ‘ a Konseyimiz adına üzüntümüzü bildiren bir yazı yazdım . Lyudmyla bize acıklı bir video gönderdi sizlerle wapp ve eposta ile paylaştm.
2022 , 8 Mart için Putin ‘in bu savaşa son vermesini ve tüm dünya devletlerinin detantı uzlaşma ve yumuşamayı sağlamasını umuyoruz.
Atatürk’ ün sözleri ile devam ediyorum, “Ulus yaşamı tehlikeye düşmedikçe harp bir cinayettir.” Yurtta Sulh ,Cihanda Sulh , umarım en yakın bir tarihte sağlanacaktır.

Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece
Aşık Veysel
Halk Ozanımız Aşık Veysel ‘in söylediği gibi ülkemizde uzun ince bir eşitlik yolunda ilerliyoruz. 1959 – 2022 – 63 yıldır Türk Kadınlar Konseyi Derneği eşitliğe giden yoldaki yürüyüşümüz devam ediyor. Ulusal ve uluslararası platformlarda sesimizi yükseltmek ilgili makamlara duyurmak için elimizden geleni yaptık. Zaman zaman başardık kimi zamanda karamsarlığa düştük , ama yılmadık yılmayacağız.
Eşitliğe giden yolda, eğitim , istihdam ,sağlık, çevre, hukuk komisyonlarımız aracılığı ile kadının değişen dünyada cam tavanı aşabilmesi için uğraş verdik. Karar mekanizmalarında kadının yeri ,aile içi şiddet, çocuk yaşta evlilikler, zorla yapılan evlilikler ,kadın ticareti ,yaşlı kadın hakları , çocuk hakları, kadının güçlendirilmesi, kadın sünneti, failler ,iklim değişikliği , biyo teknoloji , silahlı çatışmalarda çözüm arama , Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde kadın hakları, laiklik ve kadın hayatın kaynağı su ,cinsel taciz , toplumsal cinsiyet eşitliği , gibi pek çok konuda seminerler , konferanslar yuvarlak masa toplantıları yaptık.
Birleşmiş Milletler tarafından1979 yılında hazırlanan ve Türkiye’nin 1985 yılında imzaladığı Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi – CEDAW ve Avrupa Konseyi tarafından 2011 yılında hazırlanan ve üye ülkelerce imzalanan , İstanbul Sözleşmesi ‘nin yılmaz bir savunucusu olduk.
Pandemi nedeni ile yavaşlayan faaliyetlerimizi ivme kazandırarak devam edeceğiz. Covid sonrası yüz yüze toplantı yapacağımız günleri özlemle bekliyoruz. Pandemi ortamında 4 yeni konsey şubesi kazandık. Adana , Aksaray , Denizli, Efeler -Aydın konseylerimize hoş geldin diyoruz.
Değişen dünyada ve toplamdaki etik değişiklikler ışığında, topluma önder olmaya devam edeceğiz. Sadece hükümetler nezdinde değil , özel sektör ve sivil toplum , kadın ve erkek beraber elele şiddete 0 tolerans diyoruz.
Toplumsal Cinsiyet eşitliğini destekliyoruz. Toplumun yarı nüfusunu teşkil eden kadınlarımızın toplumun her kesiminde , ekonomide , siyasette , devlette ve özel sektörde , eşit olması için biz varız. Cam tavanı aşarak karar mekanizmalarında yer almaları için mücadeleye devam edeceğiz. Bunların sağlanamaması demokrasinin ayıbıdır.

Değerli Üyemiz ve İlk seçilmiş Kadın Bakanımız olan İmren Aykut ‘un 5 Aralık tarihinin Demokrasi Bayramı ilan edilmesi önerisini TBMM ‘ye taşıyacağız.

Savaş nedir ? Tarifi ; Devletler, hükümetler, toplumlar veya paralı askerler, isyancılar ve milisler gibi paramiliter gruplar arasında yoğun bir silahlı çatışmadır. Genellikle aşırı şiddet, saldırganlık, yıkım ve ölümle karakterizedir, düzenli veya düzensiz askeri güçler kullanır.

War is an intense armed conflict between states, governments, societies, or paramilitary groups such as mercenaries, insurgents, and militias. It is generally characterized by extreme violence, aggression, destruction, and mortality, using regular or irregular military forces

TKKD GN. Başk. Fatoş İnal