10 Aralık İnsan Hakları Günü Bildirisi

10 Aralık İnsan Hakları Günü Bildirisi

      İnsanlık ailesinin bütün üyeleri insan olma onurunu eşit olarak paylaşmaktadır. İnsanların insan olmaları dolayısıyla doğuştan gelen, vazgeçilemez ve devredilemez bazı hak ve özgürlükleri bulunmaktadır. Bu hak ve özgürlükler insanların insanlara karşı insanca davranmalarını temin ederler. Bu şekilde ortaya çıkan insaniyet dünyada özgürlük, adalet ve barışın da temelini teşkil etmektedir.

 

İnsan hakları tanınmazsa, hor görülürse bütün bir insanlık vicdanı zedelenir. İnsanlar kendilerine yönelen zorbalığa karşı çıktığında ise toplum düzeni bozulur. İnsanların korku ve yoksulluktan kurtulduğu; düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere bütün hak ve özgürlüklere birlikte sahip olduğu bir dünya düzeni kurulması insanoğlu ve insankızlarının en yüksek ideali olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

İnsanın uğradığı haksızlıklar karşısında kendi başına isyan etmemesini sağlamak üzere insanın bu en temel hak ve özgürlüklerini bir hukuk düzeniyle gözetmek bir zorunluluktur.

 

İşte Birleşmiş Milletler çatısı altında 10 Aralık 1948 tarihinde akdedilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile bütün üye devletler; insanın temel hak ve özgürlükleri, insan kişiliğinin gelişimi, onur ve değeri ile kadın-erkek eşitliğine olan inançlarını bir kez daha açıklamışlar; toplumsal ilerlemeyi kolaylaştırmaya, daha geniş bir özgürlük alanı içerisinde daha iyi yaşam koşulları oluşturmaya karar verdiklerini teyit emiş ve Bildirgede yer verilen hak ve özgürlüklerin özdeş anlaşılmasının ve bunlara dünya çapında saygı gösterilmesinin teminine çalışacaklarını taahhüt etmişlerdir.

 

Biz de Türk Kadınlar Konseyi Derneği olarak “İnsan Hakları Günü” olarak anılan bu taahhütlerin verildiği günü, bir gün gerçekleştirilmesi ümidiyle kutluyoruz. Saygılarımızla.

TKKD Gn. Merkezi