Türk Kadınları Konseyi,  2021 yılını ‘PUDUHEPA Tanıtım Yılı’ ilan etti

 ‘PUDUHEPA Tanıtım Yılı’

Dünyanın ilk yazılı barış sözleşmesi olan KADEŞ ANTLAŞMASININ yapılmasını sağlayarak Barışın Kraliçesi’ olmayı başarmış güçlü bir Anadolu kadınının tanıtılması hem şehrimize hem de ülkemize değer katacaktır.

Derneğimizin temel amacı kadını güçlendirmek ve kadın-erkek eşitliğini sağlayabilmektir. Bu çalışmadaki nihai amacımızda;Puduhepa’nınçocukken kendine vermiş olduğu ve onu başarıya götürdüğüne inandığımız ‘..Ben de okuyacağım.Bilge insanlar gibi ben de yazacağım. Büyük insanlar gibi düşüneceğim. Yoluma çıkan engelleri aşacağım. Yıldızlar şahidim, sözüm söz olsun” yönündeki sözünü tüm kız çocuklarının ve kadınların kendisine vermesini sağlayabilmektir”dedi.

TOPLUMDA KADINA SAYGI KÜLTÜRÜNÜN
GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

‘Kız çocuklarımız her gün şiddete maruz kalan kadınları izleyerek, ezilen, dövülen, öldürülen kadınları görerek büyümekte, özgüven kaybına uğramakta; erkek çocuklarımızda kadını güçsüz, saygı duyulması gerekmeyen, ezilebilecek bireylermiş gibi algılayarak yetişmektedir’ toplumda kadına saygı kültürünün geliştirilmesi gerekiyor “Bu nedenle derneğimizce, her yıl güçlü ve başarılı bir Anadolu kadınının topluma tanıtılmasına karar verilmiştir. Bu yılki temamız güçlü Anadolu kadınlarından barışın kraliçesi ‘PUDUHEPA’ olacaktır” dedi.

DÜNYADA YAZILI İLK BARIŞ
SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASINI SAĞLAMIŞTIR

“PUDUHEPA, dünyada yazılı ilk barış sözleşmesi olan KADEŞ BARIŞ ANTLAŞMASI’nın yapılmasını sağlamış, sıradan bir din adamının kızıyken Hitit İmparatorluğun Kraliçesi olmuş, siyasi ve sosyal alanda tarihte büyük etkileri olmuş,yargının  başında yer almış,Çukurova topraklarında yaşamış, çok zeki ve olağanüstü başarıları olan, kız çocuklarımıza ve kadınlara rol model teşkil edebilecek, toplumda kadına saygı kültürünü geliştirecek güçlü bir Anadolu kadınıdır.

DÜNYA TARİHİNDE EŞİTLİK İLKESİNE
DAYANAN EN ESKİ ANTLAŞMADIR

Bugün Birleşmiş Milletler binasının duvarında asılı olan Kadeş Antlaşması olarak bilinen bu sözleşme; M.Ö. 13. Yüzyılda Hititlerle Mısırlılar arasında yapılmış ve her iki ülke kralları II. Ramsesile III. Hattuşilive Hattuşili’nin eşi kraliçe PUDUHEPA tarafından eş yetkiyle imzalanmıştır. Bu sözleşme dünya tarihinde eşitlik ilkesine dayanan en eski antlaşmadır.”

EŞİTLİĞİN SEMBOLÜ, KADIN HAKLARININ ÖNCÜSÜDÜR

PUDUHEPA’nıntarihte kendine ait mührü olan ve onu yasal alanda ve devletler arası ilişkilerde kullanan İLK KADINdır.
“Kadın haklarının öncüsü kabul edilen Puduhepa, döneminde kadın haklarını aşırı derecede zorlayarak askerlik dışında günlük hayatın her alanında söz sahibi olmuştur. Eşiyle birlikte veya bağımsız olarak halkın ve başka ülkelerin kralları karşısında ülkesini kralla eş yetkiye sahip olarak temsil etmiştir” dedi.

BARIŞ DÜNYAYA İLK KEZ YAZILI OLARAK
BİR KADIN SAYESİNDEDOĞMUŞTUR

Ülkesinde 16 yıl boyunca süren savaşları, krallara yazdığı mektuplarla diplomasi yaparak barışçıl yollarla sona erdirdiği için bir çok Hitit tabletinde ‘Barışın Kraliçesi’ olan Puduhepa’nın yaşadığı Lawazantia kentinin Adana sınırları içerisinde-Ceyhan’ın Tatarlı Köyünde olduğu, “Bu nedenle, barış dünyaya yazılı olarak ilk kez Puduhepa(yani bir kadın) sayesinde ve Çukurova topraklarından doğmuştur”

BARIŞIN VURGULANMASINA BÜYÜK İHTİYAÇ VARDIR 

“Günümüzde ne acıdır ki, bu topraklar her gün bir kadının katledildiği, kavgayla, şiddetle anılan topraklara dönüşmüştür”
“Fakat dünyada da, bir çok yerde durum bundan çok farklı değildir. BM raporuna göre, dünyada 2017 yılında kadına yönelik şiddet sonucu öldürülen kadın sayısı 87 bindir. Dolayısıyla günümüzde barışın vurgulanmasına ve anlatılmasına büyük ihtiyaç vardır. 

Kadına yönelik şiddetin bu boyuta ulaşmış olduğu ve barışın her alanda dünya gündemini işgal ettiği böylesi bir dönemde, ‘Barışın Kraliçesi’ olmayı başarmış güçlü bir Anadolu kadınının tanıtılması hem Adanaya hem de ülkemize değer katacaktır.

Bu nedenlerle, Derneğimizce 2021 yılı ‘PUDUHEPA TANITIM YILI’ olarak ilan edilmiştir.

Bu kapsamda derneğimizce kamu kurumlarıyla birlikte bu konuda ortak projeler üretilecek,  Covid koşullarının elverdiği ölçüde ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar, etkinlikler ve faaliyetler yapılacaktır.

Puduhepa’nın daha çocukken kendine;“Ben Puduhepa, kimseler bilmezken ben okuyacağım. Bilge insanlar gibi ben de yazacağım. Büyük insanlar gibi düşüneceğim. Yoluma çıkan engelleri aşacağım. Yıldızlar şahidim, sözüm söz olsun” şeklinde bir söz verdiği söylenir.

Derneğimizin temel amacı kadını güçlendirmek ve kadın-erkek eşitliğini sağlayabilmektir. Bu çalışmadaki nihai gayemizde, Puduhepa’nın kendine vermiş olduğu ve onu başarıya götürdüğüne inandığımız bu sözü tüm kız çocuklarının ve kadınların kendisine vermesini sağlayabilmektir.

Bu kapsamda ülkemizdeki tüm kız çocuklarına ve kadınlara sesleniyoruz;

Ey Kadınlar !Ey Kız Çocukları!

Gelin her birimiz kendimize bu sözü verelim vekendimizi bilgiyle donatalım.

Biz de okuyalım. Biz de bilge insanlar gibi yazalım. Büyük insanlar gibi düşünelim. Yolumuza çıkan tüm engelleri aşalım…

Yıldızlar şahidimiz, sözümüz söz olsun !”

 

   

 

 

 

 

                      TKKD Akdeniz Bölge Başkanı
                              Av. Meryem Türktekin,