TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ GENEL KURUL İLANI

                           2024  YILI   – 27.  OLAĞAN GENEL KURULU

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu toplantısı:

İlk toplantının 17 Mayıs  2024  tarihinde saat 12.00 ‘de  Best Apart Otel –
Uğur Mumcu Sok. No 71 GOP Ankara  adresinde yapılacaktır.
Yeterli sayı bulunamadığı takdirde  31 Mayıs 2024  tarihinde  , saat 12.00 ‘da
yine aynı adreste   Best Apart Otel Uğur Mumcu Sok. No 71 GOP Ankara  adresinde yapılacaktır .

                Sayın üyelerimize ve Şube Başkanlarımız’ a  duyurulur.

 

                                                                    Saygılarımızla,

                                                        Genel Merkez Yönetim Kurulu 

  GÜNDEM

 1. Açılış ve Saygı duruşu ,
 2. Başkanlık Divanı seçimi – 1 Başkan 2 Yazman –
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve ibrası,
 4. Denetim Kurulu Raporu okunması ve ibrası,
 5. Yönetim Kurulu Başkanı seçimi,
 6. Yönetim Kurulu Seçimi,
 7. Denetim Kurulu Seçimi,
 8. Tüzük değişikliği ,
 9. Yönetmelik yapma yetkisi
 10. Yeni kurulacak ve kapanacak şubelerin belirlenmesi,
 11. Üye Aidatlarının belirlenmesi,
 12. TKDF delegelerinin seçimi,
 13. Dilek ve Temenniler,
 14. Kapanış


    

   

  17-05-2024 Tarihli ilk toplantıda çoğunluk sağlanamamıştır.
  İkinci toplantı 31 Mayıs 2024 tarihinde aynı saat ve adreste yapılacaktır.
  Duyurulur