İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Toplum kuruluşlarına ait genelgesi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
DAĞITIMLI
Sayı :E-89780865-153-3514 02.03.2021
Konu :Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler
İlgi : a) 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemiz.
b) 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemiz.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları
ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden
olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma
ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların
yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.