2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI

 

  TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ

 

2021  YILI   – 26.  OLAĞAN GENEL KURULU

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu toplantısı 24 Eylül 2021 Cuma günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 EKİM 2021 cuma günü ,
Saat: 10.30 ‘da  Best Apart Otel –Uğur Mumcu Sok. No 71 GOP Ankara  adresinde yapılacaktır .

Sayın üyelerimize ve Şube Başkanlarımıza  duyurulur.

Saygılarımızla,

Genel Merkez Yönetim Kurulu

 GÜNDEM

 1. Açılış ve saygı duruşu ,
 2. Başkanlık Divanı seçimi – 1 Başkan 2 Yazman –
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve ibrası,
 4. Denetim Kurulu Raporu okunması ve ibrası,
 5. Yönetim Kurulu Başkanı seçimi,
 6. Yönetim Kurulu Seçimi,
 7. Denetim Kurulu Seçimi,
 8. Tüzük değişikliği ,
 9. Yeni kurulacak ve kapanacak şubelerin belirlenmesi,
 10. Üye Aidatlarının belirlenmesi,
 11. Yönetmelik yapılmasına onay
 12. Dilek ve Temenniler,
 13. Kapanış .