GENEL KURULLAR

Değerli üyelerimiz;

Covid-19 salgını nedeniyle içişleri bakanlığı tarafından yayınlanan
Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin karar doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.
DUYURULUR !